Цени

ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА от 900 евро на м2.

Цената се калколира на база квадратурата на избраната къща.
В цената влиза и Земята/Парцела.
Парцелите варират като големина минимума е 500м2. за по големи парцели от 600м2 нагоре, цената се повишава.
Цената е с включен ДДС.
 
Пример:
Къща Тип В - 304 м2 с парцел - 521 м2
Цена: 304*900=273,600 евро
*Възможни са и допълнителни отстъпки за първите 10 клиенти.
 
Допълнителна информация:
маме 4 типа къщи
ТИП-А - 480 м2 + басейн със собсвтен парцел 1000м2
ТИП-Б - 340 м2 със собсвтен парцел 500-800м2
ТИП-В - 304 м2 със собсвтен парцел 500-800м2
ТИП-Г -  180 м2 със споделен парцел 250-300м2 (редова къща)
 
- Към момента имаме изградени и напълно завършени 10бр. къщи общо от Тип А,Б и В. Също така и Инфраструктурата към тях е готова.
-Комплекса се изгражда на етапи. Първи етап (квартал 1) е вече завършен с 10 къщи и цялата инфраструктура.
-Целия комплекс (всички етапи) се предвижда да са готови до каря на 2022г.
-Изграждането на отделните етапи не пречи на нормалното пребиваване в комплекса има подсигурен обиколен път и тн.
 
**Към момента от построените къщи има 4 продадени, както и такива който са заявени за строеж от клиенти.

Работим и по индивидуални интериорни проекти